Boże Narodzenie 2014

Boże Narodzenie 2014

Kochani małżonkowie, drodzy kapłani !

yczenia
Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim głębokich duchowych przeżyć, radości i pokoju. Niech Narodzony Jezus – Bóg Dobroci i Miłości znajduje zawsze w Waszych kochających Go sercach godne mieszkanie dla Siebie i godne miejsce na złożenie wszelkich darów, jakich tak hojnie pragnie nam udzielić. Niech Wasza miłość wynagrodzi Mu oziębłość świata dotkniętego obojętnością i niewiarą .
Małgosia i Mariusz Maciejewscy – para diecezjalna DK wraz z ks. Januszem Konyszem – moderatorem diecezjalnym DK