Diakonia Modlitwy R Ś-Ż

Diakonia Modlitwy R Ś-Ż

 Diakonia modlitwy jest jedną z diakonii specjalistycznych w Ruchu Światło-Życie.

Powołana została we wrześniu 1976 roku, aby służyć zainicjowanym wówczas oazom modlitwy oraz by wyjść naprzeciw sygnalizowanej, zwłaszcza przez animatorów, potrzebie pogłębienia życia modlitwy. Jej zadaniem jest troska o życie modlitewne Ruchu, który jak podkreślał ks. Franciszek Blachnicki, pragnąc służyć odnowie Kościoła musi opierać się na modlitwie. Dbając o modlitwę w Ruchu, diakonia modlitwy czuwa zatem również nad ogarnianiem modlitwą jego bieżących wydarzeń, spraw i potrzeb.

„Diakonia Modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z (…) zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy. Szkoła modlitwy, wykorzystanie czy otwarcie się na wszystkie dary modlitwy, dary charyzmatyczne, to wszystko są pewne aspekty tego pogłębionego życia modlitwy. (…) Duch Święty obficie dzisiaj tych darów udziela, ale one muszą znaleźć swoje miejsce w Kościele lokalnym, w strukturach parafialnych. Grupy modlitewne tak muszą być ustawione, żeby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna.”

(Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki, referat IV KKO, w: Charyzmat Światło-Życie w służbie odnowy Kościoła lokalnego)

    Z powyższego wynika więc, że modlitwa jest „motorem” każdego działania. W posłudze Diakonii Modlitwy ma ona podwójne zadanie: pierwsze z nich ma na celu przemieniać i umacniać wszystkich członków diakonii oraz pomóc w rozwijaniu łaski Bożej, na co dzień w ich życiu. Drugie zaś to modlitwa za Kościół, diecezję, a w sposób szczególny za cały Ruch Światło-Życie i podejmowane przez jego członków inicjatywy. Diakonia wspiera modlitwą poszczególne osoby, czy wspólnoty, które proszą o modlitwę.

 

Odpowiedzialni:

ks odpowiedzialny za D Modlitwy w naszej diecezji- ks Piotr Poćwiardowski

Animatorzy- Piotr i Halina Jackowscy

 

Spotkania formacyjne DM w każdy  drugi wtorek miesiąca w parafii Św. Maksymiliana Kolbego ( Osowa Góra)

— godz. 18:00 Msza Św. w intencjach powierzonych Diakoni Modlitwy i za wszystkich obecnych na Eucharystii

— Modlitwa o uzdrowienie przed Najświętszym Sakramentem

— Spotkanie Formacyjne

 

Metody działania:

1. Modlitwa i animacja modlitwy

· praktyka regularnych spotkań modlitewnych członków diakonii,

· wspieranie Kościoła i różnych dzieł Ruchu Światło-Życie (modlitwa, wstawiennictwo, post),

· modlitwa w powierzonych intencjach,

· posługa modlitwą wstawienniczą,

· przygotowanie i prowadzenie różnych form spotkań modlitewnych (Oazy Modlitwy, Dni Wspólnoty, Lokalna Oaza Matka, Seminarium Odnowy w Duchu Świętym) oraz nabożeństw w parafiach

· posługa na rekolekcjach wakacyjnych (nabożeństwa, prowadzenie modlitwy, przygotowanie materiałów).

 

2. Formacja do głębokiego życia modlitwą

· troska o życie modlitwy członków diakonii,

· budzenie zainteresowania modlitwą,

· rozmowy indywidualne, głównie dotyczące życia duchowego,

· zbieranie i systematyzowanie materiałów z zakresu modlitwy,

· współpraca z innymi diakoniami.

 

3. Członkowie Diakonii Modlitwy

 

4 .Myśli Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego o modlitwie:

*o Bogu Ojcu

*o Jezusie Chrystusie

*o Duchu Świętym

* o Maryi i modlitwie różańcowej.

 

5. Propozycje modlitw Centralnej Diakoni Modlitwy:

*Modlitwy do Najświętszej Maryi Panny

*Modlitwy do Jezusa

*Modlitwy do Boga Ojca

*Modlitwy Ruchu Światło-Życie

*Modlitwy z Janem Pawłem II

 

   6.Propozycje różnych modlitw:

*Porządek Nowenny do Ducha Świętego

*Rok kolbiański 14.08.2010 – 15.08.2011

*Rok kapłański 19.06.2009r.- 19.06.2010r.

*Róża Różańcowa Rodzin – Modlitwa za kapłanów

*Rozważania Różańcowe

 

 

zdjęcie pobrano ze strony : http://www.ekartki.pl/kartka/34365/