Diakonia Oaz Rekolekcyjnych DK

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych DK

Odpowiedzialni z dniem 05.09.2021 r. Elzbieta i Krzysztof Chałubek.

mail: e.chalubek@interia.pl

 

Zadania Diakonii Oaz Rekolekcyjnych (DOR):

1. Aktualizacja terminarza rekolekcji.
2. Poszukiwanie ośrodków rekolekcyjnych
3. Prowadzenie rekolekcji.
4. Tworzenie i przygotowywanie zespołów diakonijnych na czas rekolekcji.
5. Dotarcie z zachętą i świadectwem do małżeństw, które nie uczestniczyły w rekolekcjach DK w ciągu ostatnich 3-4 lat.
6. Informacje o rekolekcjach na stronie www
7. Wprowadzanie nowych małżeństw w posługę par prowadzących rekolekcje.
8 Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie materiałów potrzebnych do merytorycznego przygotowania rekolekcji.