Diakonia Pilotażu DK

Diakonia Pilotażu DK

 Animatorami Diakonii Pilotażu są Jolanta i Wiktor Stromscy.

kontakt: stromski@o2.pl lub jolka.stromska@wp.pl

opiekunem duchowym jest ks. Janusz Konysz.

Para animatorska:
1. Współpracuje z parami pilotującymi nowe kręgi DK.
2. Służy pomocą i doświadczeniem nowym parom pilotującym kręgi DK.
3. Organizuje spotkania dla par pilotujących lub/i spotyka się indywidualnie z parami pilotującymi.
4. Zachęca pary pilotujące do udziału w sesji o pilotowaniu kręgów DK.
5. Informuje o rekolekcjach dla par pilotujących
Pary pilotujące:
Wszystkie pary małżeńskie posługujące w diakonii pilotażu (pary pilotujące) współpracują z parą diecezjalną i parami rejonowymi, odpowiedzialnymi za pilotaż w swoich rejonach.

 

Konspekty spotkań przedstawione w podręczniku służą do ewangelizacji i pilotowania nowych kręgów,  czyli do pracy formacyjnej w kręgu na etapie wstępnym, przed podjęciem decyzji o dalszej formacji w DK.
Etap ewangelizacji może by zaproponowany małżeństwom dodatkowo również  w formie kilkudniowych rekolekcji ewangelizacyjnych. Spotkania ewangelizacyjne mają na celu doprowadzić małżonków do osobistego spotkania z Bogiem i przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Po okresie ewangelizacji następuje czas właściwego pilotażu polegający na prezentacji Domowego Kościoła w ramach Ruchu Światło-Życie umożliwiający małżonkom podjęcie decyzji o włączeniu się do Domowego Kościoła.