Diakonia Społeczna

Diakonia Społeczna

„Do pełnego programu posługiwania Diakonii Ewangelizacji Światło-Życie należy jeszcze diakonia kultury i diakonia społeczna.
Celem ich jest szerzenie szeroko pojętej Nowej Kultury polegającej na przenikaniu wszelkich przejawów i dziedzin życia ludzkiego wartościami Nowego Człowieka i Nowej Wspólnoty.”

Ks. Franciszek Blachnicki, Statut Carlsberski 1983r., 7\12

 

Diakonia Społeczna powstała w Bydgoszczy w 2012 roku.
Podstawę naszej formacji stanowi nauczanie Kościoła zawarte w katolickiej nauce społecznej:
dziedzictwo pozostawione nam przez św. Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz naszego Założyciela Ojca Franciszka Blachnickiego.

 

Rozpoczęliśmy spotkania formacyjne raz w miesiącu od dzielenia się tekstami Ojca Franciszka zawartymi w pracy:  PRAWDA – KRZYŻ – WYZWOLENIE. KU POLSKIEJ TEOLOGII WYZWOLENIA oraz POSTSOVIETICUM CZYLI NIE WOLNO CI BYĆ NIEWOLNIKIEM.

 

Pole działania diakonii jest naprawdę bardzo szerokie: od podejmowania codziennej modlitwy za Ojczyznę do organizowania spotkań w tematyce katolickiej nauki społecznej i patriotycznej.

Podejmujemy współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, którym również zależy na Polsce i budzeniu świadomości narodowej wśród rodaków.

Więcej informacji znajdziecie na stronie:

http://www.bydgoszcz.oaza.pl/


 

Odpowiedzialni: Mirosława i Marek Chmielewicz
Email: mchmielewicz@bydgoszcz.oaza.pl
tel. 501 421 906

 

Opiekun diakonii: ks. Tomasz Kalociński