DW RŚ-Ż

DW RŚ-Ż

DZIEŃ WSPÓLNOTY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE – 11 MAJA 2013 – ODWOŁANY

Parafia św. Jana Apostoła godz.10.00
TEMAT: Wierzę w Kościół Apostolski

1. MODLITWA
2. ZAWIĄZANIE WSPÓLNOTY
3. KATECHEZA
4. EUCHARYSTIA
Po Eucharystii wyjście
5. Droga podzielona jest na etapy (6-7) na każdym etapie stoją dwie osoby
6. Spotkanie w parach wybranych losowo– dzielenie się Słowem Bożym
7. Namiot Spotkania 2 Tm 2,2
8. Agapa