Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w Pelplinie

Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w Pelplinie

Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w Pelplinie

W dniu 4 listopada 2023r. odbyło się spotkanie osób zaangażowanych w diakonie diecezjalne naszej filii, czyli z siedmiu diecezji, pod hasłem „Kościół Żywy”.

Spotkanie rozpoczęła konferencja Moderatora Filialnego Ruchu Światło-Życie Księdza Zenona, który podkreślił jak ważna jest dbałość o jedność oraz o własną gotowość do służby bez oceniania i krytykowania innych.

Następnie spotkaliśmy się w dziesięciu grupach, gdzie zostały omówione poszczególne zaganiania, jakie należy podjąć, aby uczynić Kościół prawdziwie żywym.

Zgromadzenie Eucharystyczne odbyło się w kaplicy, a homilię wygłosił Moderator diecezji pelplińskiej ks. Artur, który przestrzegał, aby nie zaniedbywać własnej formacji na rzecz zbyt aktywnego działania.

Po obiedzie zwiedziliśmy Bazylikę, a następnie spotkaliśmy się w grupach diakonijnych. W tym czasie pary diecezjalne uczestniczyły w Kręgu filialnym.

DWDD zakończył się podsumowaniem i wspólnym odmówieniem Nieszporów.

Do domu wróciliśmy wieczorem.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom DWDD z naszej diecezji.

Agnieszka i Rafał Staszewscy