Generał biiskupem

Generał biiskupem

Moderator generalny biskupem!!!

moderator

Ks. Adam Wodarczyk – moderator generalny Ruchu Światło-Życie został 13 grudnia 2014 mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej.