gwiazda Kazachstanu

gwiazda Kazachstanu

Modlitwa o pokój przed Ołtarzem „Gwiazda Kazachstanu”

Od 26 marca do 10 kwietnia w bydgoskim Sanktuarium Królowej Męczenników będzie trwać nieustanna modlitwa o pokój w nas i pomiędzy nami, o pokój na świecie i pokój dla świata. Adoracja będzie odbywać się będzie przed wyjątkowym Ołtarzem – „Gwiazdą Kazachstanu”. To wyjątkowe i niepowtarzalne wydarzenie i szczególny dar dla diecezji bydgoskiej i miasta.

Uroczyste otwarcie Ołtarza nastąpi 26 marca o godz. 18.30 – podczas Mszy Świętej sprawowanej w sanktuarium przez biskupa Tyrawę. Od tego dnia aż do 10 kwietnia trwać będzie nieustanna modlitwa.

„Gwiazda Kazachstanu” to jeden z 12 ołtarzy adoracji Najświętszego Sakramentu, które symbolizują 12 gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju. Ołtarze te powstają jako szczególne miejsca modlitwy o pokój, a tam gdzie zostaną ustawione trwać będzie wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Pomysłodawcą i koordynatorem jest Stowarzyszenie Communita Regina Della Pace.

Pierwszy Ołtarz znajduje się z Jerozolimie, przy IV Stacji Drogi Krzyżowej. „Gwiazda Kazachstanu” przekazana zostanie do Sanktuarium w Oziornym, w Kazachstanie. Kolejne znajdą się w miejscach naznaczonych wojną, niesprawiedliwością i brakiem pokoju, by właśnie tam, pośrodku niepokojów, trwało nieustannie czuwanie i nieustanna modlitwa o pokój.

„Gwiazda Kazachstanu” składa się z pięciu części – środkowej, która jest nieruchoma oraz z podwójnych, ruchomych skrzydeł. Po otwarciu Ołtarz ma 7,5 m szerokości i 2,5 m wysokości.

Jest to przełożona na język plastyczny i symboliczny historia Bożego Miłosierdzia od czasów Abrahama aż do Jana Pawła II. To próba pokazania relacji jaką Bóg wciąż ponawia i buduje, wychodząc do człowieka, aż do ofiarowania Swojego Syna – Jezusa Chrystusa. Środek kompozycji wyznacza plan jerozolimskiego grobu Jezusa, a w jego centrum przedstawione są dwie postaci: bł. Jan Paweł II i św. Faustyna, którzy wraz z aniołami wychwalają Boże Miłosierdzie.

Zapraszamy serdecznie, by zakosztować głębi pokoju, płynącej z Serca Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Drzwi Sanktuarium będą otwarte nieustannie od 26 marca do 10 kwietnia, by każdy, o każdej godzinie mógł wejść i adorować Boga, który jest bogaty w Miłosierdzie, prosząc o pokój dla świata i dla każdego ludzkiego serca.

Zachęcamy do modlitwy osobistej i wspólnotowej. Istnieje możliwość wpisania się do kalendarza adoracji – na stronie www.martyria.pl można wybrać dzień i godziny, w których chce się trwać na modlitwie o pokój. Tam też znajdują się szczegóły dotyczące adoracji i wydarzeń związanych z Modlitwą o Pokój.