I Sympozjum Młodzi Plus „W trosce o zdrowe życie”

I Sympozjum Młodzi Plus „W trosce o zdrowe życie”