Konkurs plastyczny i literacki pt.”Prorok Żywego Kościoła – ks. Franciszek Blachnicki”.

Konkurs plastyczny i literacki pt.”Prorok Żywego Kościoła – ks. Franciszek Blachnicki”.

W związku ze zbliżającą się 100 rocznicą urodzin ks. Franciszka Blachnickiego – którą, w wymiarze naszej diecezji, uroczyście celebrować będziemy na Mszy Świętej 27 marca br., o godzinie 16.00 w bydgoskiej Bazylice pw. św. Wincentego a Paulo – zapraszam wszystkich oazowiczów i sympatyków do wzięcia udziału w konkursie plastycznym i literackim pt.”Prorok Żywego Kościoła – ks. Franciszek Blachnicki”.

 

Organizatorem konkursu jest Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej wraz z Diakonią Oaz Rekolekcyjnych.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży życia i działalności założyciela Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego.

 

Praca konkursowe będą rozpatrywane w III  kategoriach:

 

KATEGORIA I – prace plastyczne wykonane przez oazowiczów i sympatyków w kategorii wiekowej do 13 lat Pracę można wykonać w dowolnej technice plastycznej na formacie strony A3.

 

KATEGORIA II – praca literacka lub plastyczna wykonana przez oazowiczów i sympatyków w kategorii wiekowej od 14 do 18 lat. Pracę plastyczną można wykonać w dowolnej technice plastycznej na formacie strony A3. Pracę literacką w formie prozatorskiej lub poetyckiej z uwzględnieniem następujących wytycznych: objętość 1-3 str. A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza.

 

KATEGORIA III – praca plastyczna lub literacka dla młodzieży od 19. roku życia. Wytyczne: Pracę plastyczną można wykonać w dowolnej technice plastycznej na formacie strony A3. Pracę literacką w formie prozatorskiej lub poetyckiej z uwzględnieniem następujących wytycznych: objętość 1-3 str. A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza.

 

Każda praca powinna być opatrzona następującymi danymi: imię i nazwisko, wiek, parafia, adres e-mail, telefon kontaktowy do jednego z rodziców/opiekunów uczestnika konkursu.

 

Do pracy powinna być dołączona zgoda rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………. przez Ruch Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej oraz prezentację jego wizerunku i pracy konkursowej na stronach internetowych https://www.facebook.com/bydgoszczoaza, http://www.oaza.bydgoszcz.pl/, http://diecezja.bydgoszcz.pl/ oraz w „Przewodniku katolickim”.

 

Komisja powołana przez Moderatora Diecezjalnego dokona oceny prac pod względem doboru tematu pracy, oryginalności oraz jakości i estetyki wykonania pracy.

W każdej kategorii zostaną przyznane dwie główne nagrody – sprzęt elektroniczny i sportowy.

Wyniki konkursu oraz prace zostaną opublikowane na stronach internetowych: https://www.facebook.com/bydgoszczoaza, http://www.oaza.bydgoszcz.pl/, http://diecezja.bydgoszcz.pl/  oraz w „Przewodniku katolickim”.

 

Ostateczny termin nadsyłania prac: 15 marca 2021 r.

Prace plastyczne wraz ze zgodą na przetwarzanie danych można przesyłać pocztą na adres: Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie DB, ks. Piotr Poćwiardowski, ul. Ugory 16, 85-132 Bydgoszcz.

Prace literackie wraz ze skanem zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesyłać mailem na adres: pocwiardowskipiotr@gmail.com.

 

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Ruchu Światło – Życie DB

 

POWODZENIA Ks. Piotr Poćwiardowski