ORAE Styczeń 2013

ORAE Styczeń 2013

OAZA REKOLEKCYJNA ANIMATORÓW EWANGELIZACJI – ODWOŁANA

Zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach, które odbędą się od 14 – 18.01.2013r w Górce Klasztornej.  Poprowadzi je ks. Maciej Krulak. W rekolekcjach mogą wziąć udział członkowie całego Ruchu Światło-Życie; rodziny DK, młodzież oazowa, osoby samotne. Warunkiem przyjęcia jest przeżyta wcześniej oaza I stopnia.