Pilne wezwanie do modlitwy i świadectwa!

Pilne wezwanie do modlitwy i świadectwa!

Drodzy Bracia i Siostry z Ruchu Światło-Życie,

 

w ostatni czwartek Trybunał Konstytucyjny RP swoim orzeczeniem

radykalnie ograniczył możliwość przeprowadzania aborcji. Od tego czasu

nie ustają protesty przeciwników ochrony życia, zarówno na ulicach

miast, jak też w różnych mediach elektronicznych. Nadszedł zatem dla nas

czas dawania jednoznacznego świadectwa o wierności charyzmatowi

światło-życie. Wzywam wszystkich utożsamiających się z tym znakiem

naszego Ruchu do wzmożonej modlitwy i dawania świadectwa: osobistego, w

mediach społecznościowych i w inny, dostępny nam sposób. Niech zwłaszcza

w tym ważnym czasie nie zabraknie naszego jednoznacznego opowiedzenia

się za życiem, które jest wielkim darem Boga.

 

Marek Sędek, Moderator generalny Ruchu Światło-Życie