Rocznica powstania kręgu w parafii NMP z Góry Karmel

Rocznica powstania kręgu w parafii NMP z Góry Karmel

X rocznica powstania drugiego kręgu przy parafii pw. NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy