św. Charbel Mahlouf

św. Charbel Mahlouf

Krąg nasz powstał w Marcu’ 2012 roku przy parafii NMP z GÓRY KARMEL ( rejon IB) i był to rok pilotażu, we Wrześniu 2013 podczas uroczystej mszy św., po złożeniu przysięgi zostaliśmy włączeni w szeregi DK :)). Jesteśmy V kręgiem w Naszej parafii. Obecną parą animatorską są Anna i Janusz Kapuścińscy.

   ŚW. CHARBEL MAKHLOUF

TO MNICH I ASCETYK Z KLASZTORU ANNAYA W LIBANIE. MIAŁ ON NIEZWYKŁĄ ŁASKĘ ROZUMIENIA SPRAW BOŻYCH I LUDZKICH ORAZ NIESIENIA POMOCY POTRZEBUJĄCYM. JUŻ ZA ŻYCIA OTACZAŁA GO SŁAWA ŚWIĘTOŚCI. OD MOMENTU ŚMIERCI (1898) JEGO CIAŁO W NIEWYTŁUMACZALNY SPOSÓB WYDZIELA UZDRAWIAJĄCY OLEJEK. ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEGO DOKONAŁO SIĘ PONAD 6000 UDOKUMENTOWANYCH UZDROWIEŃ. PAPEŻ PAWEŁ VI BEATYFIKOWAŁ GO W 1965 ROKU A 9.X.1977 – OGŁOSIŁ GO ŚWIĘTYM.