św. Elżbieta i Zachariasz

św. Elżbieta i Zachariasz
Sw. Elżbieta w Ewangelii wg św Łukasza ( Łk 1,5-80 ) pochodziła z kapłańskiego rodu Aarona.Uchodząca za bezpłodną, mimo podeszłego wieku urodziła Zachariaszowi syna.Jej brzemienność – przedstawiona w kontekście Zwiastowania Najświetszej Maryi Pannie- miała być dowodem, ” że dla Boga nie ma nic niemożliwego”. Kiedy Elżbieta była w szóstym miesiącu ciąży, odwiedziła ją jej kuzynka, Maryja.Elżbieta za natchnieniem Ducha Świętego poznała w Niej Matkę Boga i powitała ją słowami: ” Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego „. Maryja pozostała przy Elżbiecie aż do rozwiązania. Św Elżbieta jest patronką matek, żon i położnych.
 
Św. Zachariasz był ojcem Jana Chrzciciela ( Łk 1, 5-25. 59-79 ). Pochodził z ósmej klasy ( gałęzi ) kapłańskiej Abiasza.Sprawiedliwy mąż żyjący ze swą żoną Elżbietą w bezdzietnym małżeństwie. Kiedy wyznaczony przez losowanie, składał w świątyni ofiarę kadzenia, ukazał mu się anioł i przepowiedział, że jego żona urodzi syna, któremu ma nadać imię Jan.Z powodu niedowierzania został porażony niemową. Odzyskał mowę dopiero przy obrzezaniu syna, kiedy napisał na tabliczce jego imię: Jan. Ewangelia św Łukasza wkłada w jego usta hymn Benedictus, który wskazuje na posłannictwo Jana Chrzciciela.
Święto Świętych Elżbiety i Zachariasza obchodzimy 5 listopada.