Św. Tomasza Apostoła

Św. Tomasza Apostoła

 

 Patron kręgu drugiego przy parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy (rejon trzeci)

 

image001-tomasz

 

 

 

 

 

Św. Tomasz, Apostoł (+ ok. 67), zwany także Didymos, „Bliźniak”, należał do ścisłego grona Dwunastu Apostołów. Ewangelie wspominają go:

– kiedy jest gotów pójść z Jezusem na śmierć (J 11, 16),

– w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy (J 14, 5),

– osiem dni po zmartwychwstaniu, kiedy ze sceptycyzmem wkłada rękę w bok Jezusa

(J 20, 19nn),

– nad Jeziorem Genezaret, gdy jest świadkiem cudownego połowu ryb po zmartwychwstaniu Jezusa (J 21, 2).

Św. Tomasz jest patronem architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw i teologów.

Atrybutami Świętego są: kątownica, kielich, księga, miecz, serce, włócznia, którą go przeszyto, zwój. Jest adresatem modlitw wiernych w chwilach zwątpień.

Według Biblii nie było go podczas ukazania się zmartwychwstałego Chrystusa apostołom. Gdy potem opowiadali mu o tym, nie chciał im uwierzyć, ale postawił warunek, że uwierzy, kiedy sam zobaczy Jezusa i dotknie Jego ran. Gdy Jezus pojawił się ponownie, poprosił nieufnego Tomasza, aby włożył palce w miejsca po zadanych ranach. Tomasz zdumiony wypowiedział słowa: Pan mój i Bóg mój.

W Mszale i w Liturgii Godzin jest modlitwa za wstawiennictwem św. Tomasza Apostoła:
Wszechmogący Boże, z radością obchodzimy święto Tomasza Apostoła, przez jego wstawiennictwo zachowaj naszą wiarę, abyśmy jak on uznali Twojego Syna za naszego Pana i mieli życie w imię Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Fragment modlitwy odmawianej po litanii do św. Tomasza:

Święty Tomaszu, chwalebny Apostole, spotykając w Wieczerniku zmartwychwstałego Pana

i oglądając Jego rany, z całą pokorą wyznałeś Go swoim Panem i Bogiem. Pełen zaś łaski Ducha Świętego mężnie zniosłeś ciężkie trudy, niebezpieczeństwa i chwalebne męczeństwo do rozszerzenia Chrystusowego królestwa. Wspomóż nas swoim przemożnym wstawiennictwem i uproś nam łaskę modlitwy i zjednoczenia się z Bogiem, abyśmy naśladując Twoją wiarę pokornie chodzili w Bożej obecności i siebie samych uświęcili.

 

Bibliografia:

-http://www.apostol.pl/czytelnia/swieci-blogoslawieni,

-http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=7,

http://brewiarz.pl,

-http://dziennikparafialny.pl/2012/swieto-sw-tomasza-apostola/.