św. Dominik Savio

św. Dominik Savio

sw_dominik_savioKrąg przy parafii O.Kolbe obrał sobie patrona kręgu. Przesyłam informacje, które otrzymałem od animatorów kręgu.