św. Izydor Patron Rolników

św. Izydor Patron Rolników

św. Izydor – Patron Rolników – Krąg III przy parafi p.w. św. Mikołaja w Dźwiersznie Wielkim, rejon 7 (Złotów) krąg istnieje od 2009 po 2 letnim pilotażu . Pierwszymi animatorami kręgu  są Ewa Janusz Zaborscy.

 

O świętym Izydorze

Izydor urodził się w Madrycie ok. 1080 r. Pochodził z ubogiej, ale szczerze religijnej rodziny, która z niewiadomych przyczyn przeniosła się na wieś. Bieda w domu zmusiła św. Izydora jako młodzieńca do pracy w charakterze parobka u zamożnych sąsiadów, Jana Vargasa. Z tego czasu pochodzi piękna legenda: oskarżono Izydora, że za mało pracuje, a za wiele się modli. Zdziwiło to gospodarza, u którego pracował, gdyż zawsze, powierzone mu prace były na czas dobrze wykonane. Postanowił jednak podpatrzeć. Ujrzał Izydora zatopionego w modlitwie, a za niego wykonującego orkę anioła.
Po pewnym czasie Izydor ożenił się i wraz ze swoją małżonką, bł. Marią Toribia przeniósł się do Madrytu. Tu żona porodziła mu syna. Kiedy Arabowie zajęli Madryt, Święty był zmuszony go opuścić. Rychło wszakże do niego powrócił, kiedy miasto zostało odbite z rąk Arabów. Św. Izydor zasłynął z pobożności, z ducha pokuty i z uczynków miłosierdzia. Ze wszystkim, co w jego mniemaniu mu zbywało, sam ubogi chętnie dzielił się z uboższymi od siebie. Zmarł około roku 1130. Pochowany został na cmentarzu św. Andrzeja. W roku 1170 przeniesiono jego śmiertelne szczątki do kościoła, w którym jako dziecko, otrzymał Chrzest święty. Cuda, jakie działy się na jego grobie, ściągały mnóstwo pielgrzymów. Pomiędzy błogosławionych zaliczył go papież Paweł V w roku 1619, a w kilka lat potem, papież Grzegorz XV, w roku 1622 wyniósł go do chwały świętych.
Św. Izydor Oracz doznaje szczególnej czci w Madrycie, gdzie w jego uroczystości urządza się wspaniale celebry po kościołach oraz festyny ludowe. Także w Polsce jako patron rolników doznawał kiedyś wielkiej czci. Jest patronem diecezji kieleckiej, Madrytu, Saragossy oraz rolników.

15 maja przynosi liturgiczne wspomnienie św. Izydora rolnika. Rozpoczyna się czas nabożeństw, modlitw o urodzaje. Święty przedstawiany jest z atrybutami nawiązującymi do wydarzeń w jego życiu. Są nimi: Anioł, który orze podczas modlitwy Świętego, pług.

Modlitwy do św. Izydora Rolnika.

Modlitwa ROLNIKA

Panie Boże Wszechmogący,

Stworzycielu wszechświata i Ojcze nasz, dałeś mi we władanie świętą matkę ziemię, każesz mi ją uprawiać, orać, siać i zbierać, aby uzyskać plony, każesz mi hodować zwierzęta, aby te wytwory Twojej hojności w przyrodzie i mojej pracy służyły za pokarm ludziom; daj mi umysł sprawny i zdrowy, bym mógł czynić dobrze, daj mi serce prawe, bym wytwarzał zdrową żywność i na tyle obfitą, by żywić tych, którzy pracują w innych zawodach; daj mi umysł światły i serce szerokie, abym rozumiał, że pierwszą i najważniejszą rzeczą jest nie szkodzić nikomu, ani ludziom, ani przyrodzie, a potem dopiero abym mół zapewnić taką ilość pokarmu, by służył wszystkim, którzy go potrzebują.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  • Maryjo, Matko dobrej rady, wspomagaj moje rozumienie i moja pracę!

  • Święty Izydorze, patronie naszej trudnej pracy, naucz mnie łączyć modlitwę z wysiłkiem!

  • Litania do św. Izydora patrona rolników

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami,

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Izydorze, wierny sługo Boży, módl się za nami

Święty Izydorze, patronie ludzi ubogich,

Święty Izydorze, wzorze ludzi pracowitych,

Święty Izydorze, ozdobo i pociecho nasza,

Święty Izydorze, oraczu błogosławiony,

Święty Izydorze, rolniku szczęśliwy,

Święty Izydorze, pracowniku pobożny,

Święty Izydorze, prostotą urzekający,

Święty Izydorze, mądrości niebieskiej pełny,

Święty Izydorze, Sługo Boży dobry i doskonały,

Święty Izydorze, Sługo Boży łaskawy i cichy,

Święty Izydorze, Sługo Boży pokorny i sprawiedliwy,

Święty Izydorze, Sługo Boży roztropny i miłosierny,

Święty Izydorze, Sługo Boży szczery i bogobojny,

Święty Izydorze, Sługo Boży trzeźwy i cudzego nie pragnący,

Święty Izydorze, Sługo Boży przykazań świętych przestrzegający,

Święty Izydorze, Ojcze ubogich,

Święty Izydorze, mistrzu nabożeństwa,

Święty Izydorze, władzy swej posłuszny,

Święty Izydorze, przez Boga uczony,

Święty Izydorze, z Aniołami zrównany,

Święty Izydorze, między Świętych policzony,

Święty Izydorze, nad królów wywyższony

Święty Izydorze, przez łaskę i miłość tobie daną,

Święty Izydorze, przez pokorę, jałmużnę i miłosierdzie twoje,

Święty Izydorze, abyśmy z grzechów powstali,

Święty Izydorze, abyśmy żywot nasz polepszyli,

Święty Izydorze, abyśmy łaskę Bożą otrzymali,

Święty Izydorze, abyśmy czyny twoje naśladowali,

Święty Izydorze, abyśmy od gniewu Bożego i wszystkiego zła wolni byli,

Święty Izydorze, abyśmy się w tym świecie nie zadomowili,

Święty Izydorze, abyśmy o Panu Bogu zawsze pamiętali,

Święty Izydorze, abyśmy Go sercem całym miłowali,

Święty Izydorze, abyśmy od głodu i wojny zachowani byli,

Święty Izydorze, abyśmy w dzień sądny po prawicy Bożej stanęli,

Święty Izydorze, abyśmy przy śmierci pomocy i ratunku twego doznali,

Święty Izydorze, abyśmy z tobą w niebie Pana Jezusa oglądali,

Święty Izydorze, abyśmy z Maryją i z tobą radości wiecznej zażywali,

Święty Izydorze, wielki Wyznawco,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Ja jestem winnym krzewem,

O.: Mój Ojciec jest rolnikiem.

Módlmy się.

O przezacny mieszkańcu niebieski, Święty Izydorze, proszę cię pokornie, abyś o mnie, grzeszniku, nędzami i pokusami różnymi doświadczanym, pamiętać raczył przed majestatem Pana, Boga naszego, aby On przez zasługi i przyczynę twoja raczył mnie za­chować od wszelkiego zła na duszy i na ciele. A wyproś mi łaskę do wypełniania świętych Jego przykazań i do coraz pobożniejsze-go życia. Przez Świętego Izydora, któregoś Boże, przy ciężkich pracach dziwną świątobliwością życia obdarował, daj nam, prosi­my Cię pokornie, abyśmy za jego przyczyna zachowani od wszel­kiego zła, pracując około rzeczy doczesnych, zapracowali sobie na wieczną szczęśliwość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże, spraw, abyśmy dzięki świętemu Izydorowi, świętemu rol­nikowi, mogli pokonać naszą pychę i zawsze służyć Tobie z poko­rą, w której sobie upodobałeś. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.