Warsztaty dla ewangelizatorów

Warsztaty dla ewangelizatorów

Warsztaty dla ewangelizatorów

28 lutego zapraszamy wszystkich członków Ruchu Światło-Życie na Warsztaty dla Ewangelizatorów, które poprowadzi wspólnota Ogród Chwały. Warsztaty będą próbą pokazania jak docierać do ludzi z przesłaniem o ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i uwielbionym naszym Panu Jezusie Chrystusie. Przesłaniu, kórego głoszenie jest naszym obowiązkiem i chlubą.Jak mówi Św. Paweł: „Biada mi gdybym nie głosił ewangelii”. (1Kor. 9-16)

Celem warsztatów jest też pokazanie jak przełamywać opór i lęk przed głoszeniem Dobrej Nowiny.

Zapraszamy w sobotę, 28 lutego do parafii Św. Jana, Stary Fordon,

salka na tyłach domu parafialnego, w godzinach 10.30-14.30.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne.

Pozdrawiamy serdecznie

Asia i Marek Dłuscy

tel. 504 185 629

WARSZTATY DLA EWANGELIZATORÓW – w praktyce

PLAN OGÓLNY:
Dwa spotkania warsztatowe w możliwych trzech terminach:
31 stycznia – sobota
14 lutego – sobota
28 lutego – sobota
oraz czynny udział w ewangelizacji bezpośredniej w ramach działań SNE w trakcie rekolekcji wielkopostnych (dzień, zakres i forma do ustalenia):
1-3 marca – parafia MBKM – Fordon
15-17 marca – parafia Wtelno
oraz 4 kwietnia – Wielka Sobota – parafia św. Jana ap. i ew.

PROPONOWANY KONSPEKT DO REALIZACJI

I. Spotkanie
A
1. Modlitwa
2. Jak rozpoznać swoje powołanie do misji ewangelizacji
3. Warunki do rozpoczęcia ewangelizacji
4. Co jest celem ewangelizacji
5. Czym jest ewangelizacja

Ćwiczenie: symulacyjna rozmowa ewangelizacyjna (po 2 osoby)

B Głoszenie z mocą – KERYGMAT Dz 2, 14-41, 1 Kol 2,4 Dz. 4,8 ÷ 16 inne

1. Co to jest Kerygmat
2. Jak mówić o:
2a. …o Miłości Bożej…
– jak wyrazić Miłość Bożą (scenka, pomnik, forma plastyczna)
– przykłady, cytaty
2b. …o grzeszności…
– przykłady, cytaty
– jak przedstawić grzech (scenka, pomnik, forma plastyczna),
3b. …o zbawienia w Jezusie
– przykłady, cytaty
– jak przedstawić zbawienie, zbawiciela, (scenka, pomnik, forma plastyczna),
Ćwiczenie: symulacyjna rozmowa ewangelizacyjna (po 2 osoby)

C. ŚWIADECTWO (jakie powinno być), przygotowanie świadectwa.

Zakończenie

II Spotkanie

A Modlitwa
1. Powtórzenie z poprzedniego spotkania
2. O czym należy pamiętać ewangelizując:
– uwagi praktyczne
– przykłady z Ewangelii

Ćwiczenie: symulacyjna rozmowa ewangelizacyjna (po 2 osoby)

B. Głoszenie z mocą – KERYGMAT – c.d.
– przypomnienie

1. Jak mówić o …
a. …o nawróceniu i zbawieniu
b. Akt wyznania
c. Jak przedstawić nawrócenie (różne formy: scenka, pomnik, inne)

2. …o potrzebie Ducha Świętego
– jak działa (przykłady, cytaty)
– jak przedstawić inaczej
– jak wzbudzić pragnienie
– modlitwa

3. …o wspólnocie:
– środowisko wzrostu przykłady + cytaty
– różne formy

Ćwiczenie: symulacyjna rozmowa ewangelizacyjna (po 2 osoby)

C. „Dekalog ewangelizatora”

Ćwiczenie: praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy i umiejętności.