Świadectwo Asi i Józka

Świadectwo  Asi i Józka

Świadectwo z rekolekcji ORAR II

 

Nasze pierwsze pełne rekolekcje 27.07-02.08.2011 ORAR II w Górce Klaswztornej. Dane nam było piękne przeżyć ten święty czas mimo dużych oporów – dla nas rolników środek lata, to czas żniw i teoretycznie w tych dniach powinniśmy zbierać plony naszej ziemi ale praktycznie – padał deszcz. Ogromną barierą był duży koszt pobytu naszej sześcioosobowej rodziny, ale i tu Pan Bóg zadziałał dając nam wsparcie finansowe od „Cudownych Bożych Ludzi”.

Bardzo głęboko przeżyliśmy święty czas Adoracji Najświętszego Sakramentu : indywidualna modlitwa małżonków i wspólna adoracja z medytacją, grą świateł, oprawą muzyczną … Słowem „głebia” miejce i czas i nadzwyczajna obecność Boga ! „Wielbić Pana chcę” … Wielkim Darem Ducha świętego był dla nas „Dialog Małżeński:. Czas się zatrzymał, Matka Boża Górecka wyciszyła nasze serca i stało się – po długim czasie mieliśmy piękny „dialog”. Niech będą dzięki Bogu Najwyższemu za kapłana – ks. Musiała – moderator z gorliwością prowadził szkołę liturgiczną, co dla nas osobiście jest bardzo cenne z racji posługi organistowskiej w naszej parafi. Dziękujemy Dobremu Bogu za animatorów i za wszystkich uczestników rekolekcji, których Pan postawił na naszej drodze ! Nie można nie wspomnieć cudownej diakoni muzycznej i nie do przecenienia diakoni dziecięcej. WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO – BÓG ZAPŁAĆ !

CHWAŁA PANU !

Joanna i Józef Glama”