Światła Tajemnice

Światła  Tajemnice

Tajemnice Światła


Chrzest Jezusa Chrystusa w Jordanie


” Dla chrześcijanina nie ma nic bardziej chwalebnego i bardziej godnego niż noszenie szlachetnego miana dziecka Bożego”- powiedział św. Jan Maria Vianney.

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. a z nieba odezwał się głos:
Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Mk 1, 9-11

Jezus zechciał przyjąć chrzest – jak zwykły człowiek, jak grzesznik.
Jednak jako czysty – czystość sama – nie mógł się oczyścić. Mógł natomiast oczyścić wodę chrzcielną – z grzechów pozostawianych w niej przez przyjmujących chrzest.
Jezus uświęcił tę wodę i teraz nie tylko obmywa ona grzeszników, ale i uświęca.Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.

 


” Pan Bóg chce naszego szczęścia”- powiedział św. Jan Maria Vianney

„A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego:
Nie mają już wina.Jezus Jej odpowiedział:-Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: – Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.J 2,3-5
W Ewangeli według św. Jana czytamy, że Maryja – MATKA JEZUSA powiedziała:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”
Jej słowa potwierdził sam Bóg – OJCIEC JEZUSA:
„Jego słuchajcie” -powiedział.Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.


” Zwlekamu z nawróceniem aż do śmierci” – powiedział św. Jan Maria Vianney.

Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.J 1,14-15

On nas już wybawił.
Odkupił.
Każdego.
I chce dać nam życie w szczęściu wiecznym – każdemu.
Bo każdy człowiek ma duszę nieśmiertelną, nawet największy zbrodniarz…
A cierpień teraźniejszych( nawet największych) nie można nawet porównać z pełnią radości, która czeka nas w domu Ojca.Przemienienie na Górze Tabor


„Jak uczniowie na Górze Tabor widzieli już tylko samego Jezusa, tak dusze wewnętrzne na Taborze serca widzą już tylko Pana naszego. Ci dwaj przyjaciele nigdy nie są sobą znużeni”
– powiedział św. Jan Maria Vianney.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim.(…) Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos:
_ To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!
Mt 17,1-13

W czasie chrztu Jezusa w Jordanie też odezwał się głos z nieba i też oznajmił;Tyś jest mój Syn umiłowany , w Tobie mam upodobanie „
I słowa te można odnieś zarówno do Jedorodzonego Syna Bożego, jak i do każdego z nas, ochrzczonych -przybranych dzieci Bożych.
Natomiast w czasie Przemienienia głos dodał:”Jego słuchajcie”.I te słowa odnoszą się tylko do Jednorodzonego Syna Bożego. Jezus jest naszym – jedynym – Panem.
„Dusze wewnętrzne na Taborze serca widzą już tylko Pana…”Ustanowienie Sakramentu Eucharystii

Wszystkie dobre dzieła razem wzięte nie dorównują Ofierze Mszy Świętej, gdyż są to dzieła ludzi, podczas gdy Msza Święta jest dziełem Boga”-
powiedział św. Jan Maria Vianney.

– Oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody.Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiecie gospodarzowi:
„Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?”.On wskaże wam salę dużą, usłaną;tam przygotujecie.
Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę.A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim.Wtedy rzekł do nich:
– Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał.
Łk 22,10-15

I byli świadkami największego cudu – byli uczestnikami Uczty Ofiarnej, w której Pasterz – Kapłan stał się Barankiem – Żertwą.
„Msza Święta jest dziełem Boga”.
Każda Msza Święta jest uobecnieniem odkupieńczej Ofiary Chrystusa.
„To czyńcie na moją pamiątkę.”