Wielkanoc 2015

Wielkanoc 2015

ZMARTWYCHWSTANIE !

jezus-002
To co najbardziej trudne i beznadziejne ginie wobec faktu Zmartwychwstania !
Drodzy małżonkowie i księża moderatorzy
Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Was:
Wiarą , jak ziarnko gorczycy, by mogła góry przenosić,
Nadzieją , wbrew ludzkiej nadziei,
Miłością , która wszystko przetrzyma.
Tylko On zawsze zwycięża,
On jeden jest Panem Wszechmogącym.
Życzymy by czas Wielkiej Nocy otwierał oczy, uszy i serca,
na Jego zbawcze działanie,
stał się czasem duchowego odrodzenia i wszelkiej radości.
Małgosia i Mariusz Maciejewscy oraz ks. Janusz Konysz