Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

Jak co roku od 12 już lat w parafii św. Maksymiliana Kobego zgromadziły się rodziny na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych.

Wydarzenie zostało zorganizowane i poprowadzone przez Diakonię Społeczną, aby uczcić kolejną, 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Śpiewanie animował amatorski chór „Diakonia Społeczna i Przyjaciele”, w którym śpiewały dzieci, młodzież i dorośli.

Koncert odbył się w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, a ponieważ ma już swoją historię, nic więc dziwnego, że kościół, jak w poprzednich latach wypełniony był po brzegi. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zarówno w chórze, jak i na widowni można zobaczyć całe rodziny, trzy, a nawet cztery pokolenia Polaków. Patriotyzm jest tu przekazywany z pokolenia na pokolenie, jest ciągłość myśli i wyznawanych wartości.

Wspólny śpiew, wsłuchanie się w wiersze polskich poetów, słowa świętych i bohaterów narodowych podnoszą na duchu, są rzeczywiście „ku pokrzepieniu serc” w obecnym niepewnym czasie. Toteż po zakończeniu koncertu panuje atmosfera radości, w powietrzu unosi się duma z bycia Polakiem.

Link do nagrania z koncertu

Mirka i Marek Chmielewicz

Diakonia Społeczna