Wybory parlamentarne

Wybory parlamentarne

25 października – WYBORY PARLAMENTARNE

„Aby ożywiać duchem chrześcijańskim doczesną rzeczywistość służąc — jak zostało powiedziane — osobie i społeczeństwu, świeccy nie mogą rezygnować z udziału w „polityce”, czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej” Jan Paweł II, Christifideles laici, p.42

W związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi Centralna Diakonia Społeczna zaprasza do podjęcia ożywionej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. Przynagla nas do tego katolicka nauka społeczna oraz ostatnie wezwania papieża Franciszka, który zachęca chrześcijan do większego zaangażowania się w życiu publicznym.

Podając za notą doktrynalną Kongregacji Nauki Wiary o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym z dnia 24 listopada 2002 roku przypominamy: „Kościół ma świadomość, że z jednej strony demokracja jest najlepszą formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji politycznych, z drugiej strony jednak jest możliwa tylko w takiej mierze, w jakiej opiera się na prawidłowej wizji osoby. […] W tym kontekście trzeba koniecznie dodać, że właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu popierać w głosowaniu programu politycznego czy też pojedynczej ustawy, w których podstawowe treści wiary i moralności byłyby obalane przez sformułowania alternatywne albo przeciwne tymże treściom. Wiara stanowi niepodzielną jedność, dlatego nielogiczne jest izolowanie choćby jednego z jej elementów, gdyż w ten sposób wyrządza się szkodę całości katolickiej nauki. Jeśli zaangażowanie polityczne choćby w jednym aspekcie zostaje oderwane od społecznej nauki Kościoła, przestaje ono być wyrazem pełnej odpowiedzialności za wspólne dobro. Nie jest do pomyślenia, aby katolik na innych ludzi zrzucał płynący z Ewangelii Jezusa Chrystusa obowiązek chrześcijan głoszenia i realizacji prawdy o człowieku i o świecie. […] Nikomu z ludzi wierzących nie wolno powoływać się na zasadę pluralizmu i autonomii świeckich w dziedzinie polityki, aby popierać rozwiązania, które przekreślają lub podważają zasady etyczne o fundamentalnym znaczeniu dla dobra wspólnego społeczeństwa.” Mając świadomość wielorakich zagrożeń, jesteśmy zdeterminowani, aby prosić o ludzi sumienia, którzy będą strzec chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu w tym rodziny, dzieci i młodzieży przed deprawacją i wrogimi ideologiami niszczącymi chrześcijańską tożsamość narodową. Nadchodzące wybory parlamentarne zawierzamy Chrystusowi Słudze przez Ręce Niepokalanej Matki Kościoła oraz Świętych: Jana Pawła II, Tomasza More’a patrona rządzących i polityków oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Niepokalanej Jutrzence Wolności zawierzamy też działania Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Centralna Diakonia Społeczna podjęła w tych intencjach codzienną modlitwę za Ojczyznę słowami ks. Piotra Skargi oraz modlitwę do Niepokalanej Jutrzenki Wolności ks. Franciszka Blachnickiego. Zapraszamy do jak najszerszej mobilizacji modlitewnej. Modlitwa do Niepokalanej Jutrzenki Wolności Maryjo, Niepokalana Jutrzenko Wolności, Jasnogórska Pani, przy której my Polacy zawsze byliśmy wolni. Ty jesteś źródłem światła i życia dla nas – ponieważ jako pierwsza z ludzi przyjęłaś ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA JEZUSA i poszłaś za NIM, oddając MU w posłuszeństwie i miłości całe swoje życie, aż po krzyż. Ty widzisz moją niewolę, która polega na tym, że często panuje we mnie ciemność błędu, niewiedzy, ułudy własnej wyobraźni i że żyję jeszcze dla siebie, opanowany pychą i miłością własną. Wyzwól mnie, upraszając mi łaskę zanurzenia się wraz z Tobą w jedynym Świetle, jakim jest Jezus, który wie, kim jestem, czego chce ode mnie Ojciec i co jest dla mnie dobre. Wyzwól mnie, upraszając moc zwyciężenia egoizmu w przyjmowaniu krzyża i do życia dla Światła, dla Boga i braci przez bezinteresowną służbę i miłość. Spraw, aby w moim wnętrzu zajaśniało światło i wytrysnęło źródło życia. Pomóż mi poznać Prawdę, która mnie wyzwoli i pójść za Jezusem, abym nie chodził w ciemności, ale miał ŚWIATŁO ŻYCIA. Amen. Modlitwa za Ojczyznę (ks. Piotr Skarga) Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Mirosława i Marek Chmielewicz Centralna Diakonia Społeczna Ruchu Światło Życie