wybory pary diecezjalnej

wybory pary diecezjalnej

WYBORY NOWEJ PARY DIECEZJALNEJ DK

Maciejewscy. ob 

8 czerwca podczas spotkania kręgu diecezjalnego odbyły się wybory nowej pary diecezjalnej DK. Wybory przeprowadził moderator diecezjalny Domowego Kościoła ks. Piotr Wencel. Nową parą zostali wybrani (zgodnie z Zasadami DK) Małgorzata i Mariusz Maciejewscy z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Bydgoszczy. Nowa para pełnić będzie posługę pary diecezjalnej DK po otrzymaniu misji JE bp Jana Tyrawy i uroczystym przekazaniu posługi, które nastąpi 7 września 2013r w Koszalinie podczas ogólnopolskiego Spotkania DK.

Nową parę polecamy Niepokalanemu Sercu Maryi oraz wstawiennictwu ks. F Blachnickiego.
Regina i Marek Piątkowscy

Kochani małżonkowie DK Diecezji bydgoskiej,
Choć jeszcze nie ochłonęliśmy po wyborach, wiedząc że Bóg ma swój plan, któremu chcemy się poddać, dziękujemy Duchowi Świętemu, że posługując się uczestnikami kręgu diecezjalnego, wybrał nas byśmy służyli rodzinom DK w Diecezji. Mamy świadomość naszych niedoskonałości, dlatego pragniemy już teraz polecić się Waszej modlitwie. Prosimy, jeżeli możecie włączcie nas i naszą wkrótce posługę do swoich stałych intencji modlitewnych. Nie ukrywamy, że mamy duże obawy, związane z podołaniem zadaniom stawianym przed parą diecezjalną. Obawiamy się też, żebyśmy oddajac się posłudze nie zagubili relacji w małżeństwie, z dziećmi, w rodzinie oraz nie zaniedbali obowiązków zawodowych.
Dziękujemy za wszelkie słowa życzliwości, modlitwę, otwartość i deklaracje współpracy. Wierzymy, że spełnią się wobec nas słowa Pana, które przypomnieli nam, dzwoniąc z życzeniami, Bożena i Andrzej Barylscy (wcześniejsza para diecezjalna) : ” … wystarczy wam Mojej łaski …” .

z pamięcią w sercu

Małgosia i Mariusz Maciejewscy