Życzenia Wielkanocne 2012

Życzenia Wielkanocne 2012
 image002 - swieta 2012 wielkanoc

  Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie,
  także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia!
  Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy.
  Spraw, by materialny postęp ludów
  nigdy nie usunął w cień wartości duchowych,
  które są duszą ich cywilizacji.
  Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze.
  W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję,
  bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego.


 (Jan Paweł II, Orędzie Urbi et Orbi, Wielkanoc 2005)

Zainspirowani słowami bł. Jana Pawła II życzmy sobie, byśmy stale podążali za Chrystusem Zmartwychwstałym – „Panem wszystkiego”, za światłem, którego tak bardzo potrzebujemy w naszej codzienności. Nie ustawajmy w budowaniu komunii z Bogiem, bo z prawdziwej więzi ze Stwórcą i Panem możemy czerpać moc do pokonywania trudności i kłopotów, których doświadczamy na ścieżkach naszego życia.