zapr DModlitwy

zapr DModlitwy

Zaproszenie do współtowrzenia Diakonii Modlitwy

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Domowego Kościoła- gałęzi rodzinnej Ruchu Światło- Życie do współtworzenia Diakonii Modlitwy RŚŻ,

Każdego kto ukończył podstawową formację DK, oraz kto ma do uzupełnienia III stopień również. ( zgodnie ze Statutem Diakonii)

Kto w sercu czuje pragnienie by służyć drugiemu człowiekowi swoją modlitwą serdecznie zapraszamy.

Kontakt telefoniczny 603-770-359 lub mailowy rezerva@wp.pl – animatorzy Diakonii Modlitwy Anna i Roland Nieznańscy

Czym m.in. zajmuje się Diakonia Modlitwy RŚŻ w naszej diecezji:

Diakonia Modlitwy omadla wszystko co dzieje się w Ruchu, to co jest organizowane przez poszczególne Diakonie,modli się za wszystkie osoby odpowiedzialne oraz służy chorym i cierpiącym podczas Mszy świętych, po których jest modlitwa o uzdrowienie. Msze święte są od tego roku formacyjnego w parafii św. Jana Pawla II ul. Bydgoskich Olimpijczyków 11 w Bydgoszczy( Fordon).

Wszystkie intencje są przez nas omadlane oraz są Msze święte w tych intnecjach, w których może uczestniczyć każdy kogo dotyczy intencja lub każdy chętny z Ruchu.

Każda Msza święta jest w intencjach powierzonych Diakonii Modlitwy w dwóch parafiach :

1.Parafia św. Jana Pawła II ul. Bydgoskich Olimpijczyków 11 w Bydgoszczy ( Fordon)- pierwsze poniedziałki miesiąca- oprócz stycznia

2. Parafia św. Wincentego a Paulo Al.Ossolińskich 2 w Bydgoszczy – terminy wyznaczone

Każda rodzina może przysłać intencje, każda osoba która jest w trudnej sytuacji, bez podawania nazwiska, każdy kto potrzebuje może przesłać osobiście np. telefonicznie, mailowo lub przez swoją Parę animatorską, rejonową lub Parę diecezjalną – zachowana jest całkowita dyskrecja.

By każdy miał możliwość uczetniczenia we Mszach są one w dwóch miejscach w Bydgoszczy: Fordon i Centrum.

Terminy Mszy świętych od grudnia 2014r./2015r.:

Parafia św. Jana Pawła II ul. Bydgoskich Olimpijczyków 11 w Bydgoszczy

Grudzień 2014- 1.12.2014 – poniedziałek – godz. 18.00

Luty 2015 – 2.02.2015 – poniedziałek -godz.18.00

Marzec 2015-02.03.2015 – poniedziałek – godz.18.00

Kwiecień 2015-06.04.2015 poniedziałek – godz.18.00

Maj 2015 -04.05.2015 poniedziałek – godz.18.00

Czerwiec 2015- 01.06.2015 poniedziałek -godz.18.00

Terminy Mszy świętych od grudnia 2014r./2015r.:

Parafia św. Wincentego a Paulo Aleja Ossolińskich 2 w Bydgoszczy

Grudzień 2014- 10.12.2014 – godz.18.00

Styczeń 2015- 14.01.2015- godz.18.00

Kto omadla intencje:

1.Ksiądz Opiekun Diakonii.

2.Animatorzy Diakonii Modlitwy.

3.Członkowie Diakonii Modlitwy RŚŻ – ok.25 osób

4. Siostry i Ojcowie z różnych zakonów.

Osoby, które pragną by modlić się w ich intencjach mogą zastrzec sobie by tylko np. Siostry lub Ojcowie omadlali daną sprawę lub np. tylko animatorzy Diakonii, lub cała Diakonia Modlitwylub wszyscy w/w wymienieni.