Zapraszamy na pielgrzymkę KWC do Gietrzwaldu dnia 29.08.20.

Zapraszamy na pielgrzymkę KWC do Gietrzwaldu dnia 29.08.20.

Zapraszamy na pielgrzymkę KWC do Gietrzwaldu dnia 29.08.20.

W trakcie Droga Krzyżowa, Msza Święta i konferencja.

Wyjazd z siedziby Eurotim o godz 5.30.

Zgłoszenia przyjmują Wisława i Bogdan Szydłowscy, tel. 603 520 173