Życzenia

Życzenia
Chrystus Zmartwychwstał prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja Alleluja

 

 

„Jezus Zmartwychwstały jest naszą jedyną nadzieją, w Nim mamy odpuszczenie grzechów i w Jego duchu możemy powstać do nowego życia.”
(Ks. Franciszek Blachnicki)