VII Oazowy Turniej Piłki halowej

VII Oazowy Turniej Piłki halowej

VII Oazowy Turniej Piłki Nożnej Halowej

odbędzie się 17 marca 2012 roku w godzinach: 8.00-17.00

w sali gimnastycznej WSG ul. Garbary 2 w Bydgoszczy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!!!

 Tym razem grać będziemy

o Puchar Jego Ekscelencji Biskupa Jana Tyrawy Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej.

Zgłoszenia drużyn do 9 marca przyjmuje Mateusz Piątkowski: tel. 665-450-019, fcmati@wp.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy także księży opiekunów kręgów do udziału w Turnieju.Również mile widziane, a nawet wskazane, aby w drużynie znalazły się przedstawicielki płci pięknej.

REGULAMIN

Przepisy Ogólne

1. Regulamin ustanowiony przez organizatorów w celu sprawnego i bezkonfliktowego przeprowadzenia VII Oazowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej w Bydgoszczy określa zasady wyżej wymienionego turnieju.
2. Organizatorami VII Oazowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej w Bydgoszczy są: Marek Piątkowski, Jakub Piątkowski oraz Mateusz Piątkowski, którzy organizują go w ramach działalności bydgoskiego Ośrodka Fundacji Światło-Życie dla Ruchu Światło-Życie diecezji bydgoskiej.

3. W turnieju brać mogą udział drużyny:
a) Domowego Kościoła: małżeństwa Domowego Kościoła; dopuszczalny jest udział dwójki dzieci, które mają powyżej 12 lat, ich rodzice są aktualnymi członkami Domowego Kościoła, nie są zrzeszone w klubie piłkarskim lub futsalowym oraz nie zawarły związku małżeńskiego.

b) Oazy Młodzieżowej: Oaza Dzieci Bożych, Oaza Nowej Drogi, Oaza Nowego Życia; niedopuszczalny jest udział jakiejkolwiek osoby spoza oazy, dotyczy to również osób, które kiedyś należały do danej wspólnoty.

c) mieszane – składające się z członków oazy młodzieżowej i małżeństw z
Domowego Kościoła.

4. Wpisowe od każdej zgłoszonej drużyny wynosi 30zł.
5. Maksymalnie w drużynie może być zgłoszonych 12 osób.
6. W sytuacji, gdy ktoś należy do dwóch lub więcej wspólnot musi wybrać jedną, w której będzie grał.
7. W drużynie występować może, a nawet wskazane jest, żeby występował ksiądz, który się opiekuje wspólnotą (w przypadku Oazy młodzieżowej) czy kręgiem (Domowy Kościół).

Zasady gry

8. Drużyny grają po 4 zawodników w polu + bramkarz.
9. Wszystkie mecze w grupie trwają 2×5 minut; pomiędzy połowami jest jednominutowa przerwa.
10. Organizator zastrzega sobie jednak możliwość zmiany czasu trwania meczów w fazie zasadniczej lub pucharowej turnieju do dnia poprzedzającego losowanie grup turnieju włącznie, jeżeli ilość drużyn zgłoszonych do turnieju będzie tego wymagała, tak aby sprawnie przeprowadzić zawody.
11. Pole gry wyznaczone jest przez białą linię.
12. Auty wykonywane są nogą z linii lub zza linii wyznaczającej pole gry, czyli z obu stron boiska.
13. Pole karne jest wyznaczane przez szarą linię i tylko w tym obrębie bramkarz może łapać piłkę ręką.
14. Bramkarz nie może łapać piłki w ręce po podaniu od swojego zawodnika.
15. Bramkarz w polu karnym jest „nietykalny”, jakiekolwiek naruszenie nietykalności będzie karane rzutem wolnym z miejsca popełnienia przewinienia.
16. Bramkarz może kontrolować piłkę w rękach maksymalnie 4 sekundy. Ta oraz wszelkie inne próby niesportowego opóźniania wznowienia gry karane będą rzutem wolnym pośrednim
17. Rzut od bramki wykonuje bramkarz wyrzucając piłkę ręką bezpośrednio poza pole karne
18. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie, chyba że sędzia wskaże inaczej.
19. Przy stałych fragmentach gry, odległość przeciwnika od piłki winna wynosić przynajmniej 3 metry, chyba że sędzia wskaże inaczej.
20. Uderzenie piłki w sufit oznacza aut z boku dla drużyny przeciwnej.
21. Zabrania się wykonywania wślizgów w zasięgu gry przeciwnika (wyjątkiem jest bramkarz, ale tylko we własnym polu karnym).
22. W sytuacji zmiany zawodników zmieniający nie może wejść dopóki zmieniany go nie opuści.
23. Sędzia za niesportowe zachowanie, umyślne faule może ukarać zawodnika którąś z kar: upomnienie, wykluczenie z gry na 1 minutę, 3 minuty, 5 minut, do końca połowy, do końca meczu, do końca turnieju.
24. W przypadku remisu w meczu fazy pucharowej po zakończeniu regulaminowego czasu gry lub w przypadku określonym w punkcie 25.d), następuje konkurs rzutów karnych.
25. Konkurs rzutów karnych: drużyny strzelają po 3 karne z miejsca wskazanego przez arbitra. Jeżeli nie przyniesie to rozstrzygnięcia, rzuty karne wykonywane są wg zasady „nagłej śmierci” – po jednym karnym, do błędu przeciwnika. Dany zawodnik nie może wykonywać rzutu karnego po raz drugi w konkursie, jeżeli któryś z obecnych na boisku zawodników jego drużyny jeszcze nie strzelał.
26. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 pkt, przegrana 0 pkt.
27. Końcowa kolejność w tabeli grup wyznaczana jest przez ilość zgromadzonych punktów, jeżeli będzie ona równa, wówczas w przypadku kiedy sytuacja ta dotyczy dwóch drużyn decyduje kolejno:
a) wynik bezpośredniego spotkania między drużynami,
b) bilans bramek,
c) ilość zdobytych bramek,
d) rzuty karne w sposób określony w punkcie 25.
28. Jeśli sytuacja opisana w pkt. 27 ma miejsce między więcej niż dwoma drużynami decyduje tzw. „mała tabelka”, czyli liczą się zdobyte punkty i bramki, jedynie w meczach między zainteresowanymi. Nieistotny jest mecz z drużyną o innej ilości punktów.
29. W każdej sytuacji na boisku lub dotyczącej zasad gry ostateczne zdanie należy do sędziego.

Przepisy końcowe

30. W sprawach nierozstrzygniętych w tym regulaminie decyduje sędzia meczu oraz organizator.
31. Regulamin dotyczy wyłącznie VII Oazowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej i
obowiązuje tylko na nim.