VII OAZOWY TURNIEJ

VII OAZOWY TURNIEJ

VIII OAZOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

plakat

Zgłoszenia drużyn przyjmuje Mateusz Piątkowski: tel. 665-450-019, fcmati@wp.pl.

 

REGULAMIN

 

Przepisy Ogólne

 1. Regulamin ustanowiony przez organizatorów w celu sprawnego i bezkonfliktowego przeprowadzenia VIII Oazowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej w Bydgoszczy, dalej zwanym: turniejem, określa zasady wyżej wymienionego turnieju.
 1. Każda drużyna uczestnicząca w turnieju zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu. Ewentualne zastrzeżenia, zapytania czy sugestie względem regulaminu  kierować można do organizatorów do dnia 3 marca 2013 roku.
 1. Organizatorem VIII Oazowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej w Bydgoszczy jest Fundacja Światło-Życie Ośrodek w Bydgoszczy, która organizuje go w ramach swojej działalności dla Ruchu Światło-Życie diecezji bydgoskiej. Koordynatorem oddelegowanym przez Fundację odpowiedzialnym za organizację i przebieg turnieju jest Mateusz Piątkowski
 1. W turnieju mogą brać udział drużyny:
 1. a) Domowego Kościoła: małżeństwa Domowego Kościoła.

Dopuszczalny jest udział dwójki tak zwanych „dzieci Domowego Kościoła”, które spełniają poniższe warunki:

 • są w wieku: 12-26 lat;
 • ich rodzice są aktualnymi członkami Domowego Kościoła;
 • nie są zrzeszone w klubie piłkarskim lub futsalowym;
 • są stanu wolnego.
 1. b) Oazy Młodzieżowej: Oaza Dzieci Bożych, Oaza Nowej Drogi, Oaza Nowego Życia; niedopuszczalny jest udział jakiejkolwiek osoby spoza oazy, dotyczy to również osób, które kiedyś należały do danej wspólnoty.

c) Ruchu Światło-Życie – składające się z członków oazy młodzieżowej i małżeństw z

Domowego Kościoła, formujących się przy jednej Parafii.

 1. W sytuacji, gdy ktoś należy do dwóch lub więcej wspólnot musi wybrać jedną, w której będzie grał.

 1. Każda drużyna jest reprezentacją jednej wspólnoty. Niedopuszczalne jest połączenie dwóch lub więcej wspólnot czy kręgów Domowego Kościoła formujących się przy różnych Parafiach i stworzenie z nich jednej drużyny.

 1. Wpisowe od każdej zgłoszonej drużyny wynosi 30zł.

 1. Maksymalnie w drużynie może być zgłoszonych 12 osób.

 1. W drużynie występować może, a nawet wskazane jest, żeby występował ksiądz, który się opiekuje wspólnotą (w przypadku Oazy młodzieżowej) czy kręgiem (Domowy Kościół).

 

Zasady gry

 1. Drużyny grają po 4 zawodników w polu + bramkarz.

 1. Wszystkie mecze w grupie oraz ćwierćfinałowe trwają 2×5 minut; pomiędzy połowami jest jednominutowa przerwa.
 1. Mecze półfinałowe, mecz o trzecie miejsce oraz finał trwają 2×7,5 minuty, a pomiędzy połowami jest 2 minutowa przerwa.

 1. Pole gry wyznaczone jest przez białą linię.

 1. Auty wykonywane są nogą z linii lub zza linii wyznaczającej pole gry, czyli z obu stron boiska.

 1. Pole karne jest wyznaczane przez szarą linię i tylko w tym obrębie bramkarz może łapać piłkę ręką.

 1. Bramkarz nie może łapać piłki w ręce po podaniu od swojego zawodnika.

 1. Bramkarz w polu karnym jest „nietykalny”, jakiekolwiek naruszenie nietykalności będzie karane rzutem wolnym z miejsca popełnienia przewinienia.

 1. Bramkarz może kontrolować piłkę w rękach maksymalnie 4 sekundy. Ta oraz wszelkie inne próby niesportowego opóźniania wznowienia gry karane będą rzutem wolnym pośrednim.

 1. Rzut od bramki wykonuje bramkarz wyrzucając piłkę ręką bezpośrednio poza pole karne.

 1. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie, chyba że sędzia wskaże inaczej.

 1. Przy stałych fragmentach gry, odległość przeciwnika od piłki winna wynosić przynajmniej 3 metry, chyba że sędzia wskaże inaczej.

 1. Uderzenie piłki w sufit oznacza aut z boku dla drużyny przeciwnej.

 1. Zabrania się wykonywania wślizgów w zasięgu gry przeciwnika (wyjątkiem jest bramkarz, ale tylko we własnym polu karnym).

 1. W sytuacji zmiany zawodników zmieniający nie może wejść dopóki zmieniany go nie opuści.

 1. Sędzia za niesportowe zachowanie, umyślne faule może ukarać zawodnika którąś z kar: upomnienie, wykluczenie z gry na 1 minutę, 3 minuty, 5 minut, do końca połowy, do końca meczu, do końca turnieju.

 1. W przypadku remisu w meczu fazy pucharowej po zakończeniu regulaminowego czasu gry lub w przypadku określonym w punkcie 29.d), następuje konkurs rzutów karnych.

 1. Konkurs rzutów karnych: drużyny strzelają po 3 karne z miejsca wskazanego przez arbitra. Jeżeli nie przyniesie to rozstrzygnięcia, rzuty karne wykonywane są wg zasady „nagłej śmierci” – po jednym karnym, do błędu przeciwnika. Dany zawodnik nie może wykonywać rzutu karnego po raz drugi w konkursie, jeżeli któryś z obecnych na boisku zawodników jego drużyny jeszcze nie strzelał.

 1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 pkt, przegrana 0 pkt.

 1. Końcowa kolejność w tabeli grup wyznaczana jest przez ilość zgromadzonych punktów, jeżeli będzie ona równa, wówczas w przypadku kiedy sytuacja ta dotyczy dwóch drużyn decyduje kolejno:

a) wynik bezpośredniego spotkania między drużynami,

b) bilans bramek,

c) ilość zdobytych bramek,

d) rzuty karne w sposób określony w punkcie 27.

 

28. Jeśli sytuacja opisana w pkt. 30 ma miejsce między więcej niż dwoma drużynami decyduje tzw. „mała tabelka”, czyli liczą się zdobyte punkty i bramki, jedynie w meczach między zainteresowanymi zespołami. Nieistotny jest mecz z drużyną o innej ilości punktów.

 

29. W każdej sytuacji na boisku lub dotyczącej zasad gry ostateczne zdanie należy do sędziego.

 

Przepisy końcowe

30. W sprawach nierozstrzygniętych w tym regulaminie decyduje sędzia meczu oraz organizator.

31. Regulamin dotyczy wyłącznie VIII Oazowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej i obowiązuje tylko na  nim.