życzenia wielkanoc 2013

życzenia wielkanoc 2013

Zmartwychwstać z Chrystusem

jezus-002

Alleluja!! Pan zmartwychwstał! Radujmy się, że Chrystus pokonał śmierć. Daję to nam nadzieję, że i my kiedyś powstaniemy z martwych, że nie zostaniemy unicestwieni. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara — pisze apostoł Paweł (por. 1 Kor 15,14).

Kochani małżonkowie Domowego Kościoła!
Przeżywając Tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana, w tym szczególnym roku

– Roku Wiary, życzymy wszystkim otwartości na dar odkupienia, który dokonuje się w modlitwie, sakramentach a zwłaszcza w Eucharystii oraz duchowego zmartwychwstania, które dokonuje się poprzez każde nasze zwycięstwo nad grzechem mocą Chrystusa.
Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia wszystkich Swoją Mocą do odważnego dawania świadectwa wiary, wszędzie tam gdzie zostaniemy posłani.
Z wielkanocnym pozdrowieniem;
Regina i Marek Piątkowscy wraz z ks. Piotrem Wenclem