DIAKONIE

Kalendarium

    Owocem formacji podstawowej małżonków DK jest świadomość odpowiedzialności za sprawy Kościoła i świata, która wyraża się w podejmowaniu służby na rzecz DK i całego Ruchu Światło-Życie oraz wspólnot lokalnych. Z poczucia odpowiedzialności za losy Narodu wyrosła Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Ze względu na teren działania wyróżnia się diakonie centralne, filialne, diecezjalne, rejonowe i parafialne. […]

 
 

Owocem formacji podstawowej małżonków DK jest świadomość odpowiedzialności za sprawy Kościoła i świata, która wyraża się w podejmowaniu służby na rzecz DK i całego Ruchu Światło-Życie oraz wspólnot lokalnych.

Z poczucia odpowiedzialności za losy Narodu wyrosła Krucjata Wyzwolenia Człowieka.

Ze względu na teren działania wyróżnia się diakonie centralne, filialne, diecezjalne, rejonowe i parafialne. Różne dziedziny działalności Ruchu, w tym gałęzi rodzinnej, rodzą potrzebę powstawania na każdym szczeblu terytorialnym diakonii podejmujących posługę na rzecz jedności, ewangelizacji, miłosierdzia, wyzwolenia, życia, deuterokatechumenatu, oaz rekolekcyjnych, Domowego Kościoła, liturgii, modlitwy, wspólnot lokalnych oraz innych.

Diakonie te gromadzą osoby wszystkich stanów. Działanie Diakonii Ruchu Światło-Życie określają następujące zasady:

1. kolegialności, zgodnie z którą służba na każdym szczeblu musi być sprawowana zespołowo;
2. pomocniczości, zgodnie z nią zadania, które mogą być wykonane na niższym szczeblu odpowiedzialności, nie muszą być przekazywane w górę;
3. solidarności, zgodnie z którą wszyscy czują się współodpowiedzialni za wszystkie sprawy, chociaż w ramach organizacji pracy każdy ma wyznaczone swoje zadanie.

W Domowym Kościele Diecezji Bydgoskiej istnieją następujące diakonie:

 
 
Diakonia Ewangelizacyjna Ruchu Światło-Życie
 
Diakonia Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie
 
Diakonia Muzyczna Ruchu Światło-Życie
 
Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie
 
 
Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie
 
Diakonia Oaz Rekolekcyjnych DK
 
Diakonia Pilotażu DK
 
Diakonia Słowa DK